• Địa chỉ : 34/5A Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0933.300.500
  • Thời gian làm việc : 8h:00 – 19h:00