• Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7
  • Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương
  • Điện thoại : 0901 118 779
  • Thời gian làm việc : 8h:00 – 19h:00